• Пріоритетами Нафтогазу в захисті довкілля є дотримання високих екологічних стандартів, раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, енергоефективність та впровадження системи енергоменеджменту підприємствами групи

   

  Структура використання енергоресурсів підприємствами групи

  Структура виробничо-технологічних витрат ПЕР, %

  У структурі використання паливно‑енергетичних ресурсів (ПЕР) підприємствами групи основну частку складає природний газ – близько 86%.

  У 2016 році підприємства групи використали на технологічні потреби 3,7 млн т умовного палива (2,6 млн т у нафтовому еквіваленті1), в тому числі:

  • природного газу – 2,5 млрд куб. м;

  • електроенергії – 1,2 млрд кВт*год;

  • теплової енергії ‑ 657,5 тис. Гкал;

  • нафти (газовий конденсат) ‑ 127,2 тис. т;

  • інші види ПЕР (котельно‑пічне паливо) – 363,7 тис. т умовного палива.

  11 тис. т умовного палива = 0,7 тис. т нафтового еквівалента (н. е.)


  Економія ПЕР, тис. т у. п.Завдяки Програмі підвищення енергоефективності на 2015‑2020 роки та програмам енергозбереження дочірніх підприємств Нафтогаз зекономив у 2016 році 306,8 тис. т у. п. (214,8 тис. т н. е.) або 1,6 млрд грн у грошовому виразі.

  Економія природного газу склала 240,1 млн куб. м, а електричної енергії – 25,6 млн кВт*годин. Фактична економія енергоресурсів перевищила плановий показник на 90,8 тис. т у. п., у тому числі природного газу ‑ на 68,9 млн куб. м.

  Завдяки тому що Шебелинське відділення Укргазвидобування з переробки газового конденсату та нафти задіяло конденсаційну електростанцію (КЕС) потужністю 6 МВт, вдалося значно скоротити використання теплової енергії. КЕС використовує скидне тепло димових газів від технологічних печей газофракційних установок для технологічних потреб та виробництва електричної енергії за допомогою парової турбіни для задоволення власних потреб.

   

  Впровадження системи енергоменеджменту на підприємствах групи


  В 2016 році в Нафтогазі розпочато роботи з впровадження у компанії системи енергоменеджменту (СЕнМ) для упорядкування процедур управління енергоефективністю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001.

  Протягом 2016 року проведено діагностичний аудит компанії, підготовлено проекти політики та цілей компанії у сфері енергоефективності, план заходів з впровадження СЕнМ на 2017‑2020 роки.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Вигоди від впровадження і подальшої сертифікації СЕнМ
  Прямі вигоди:

  • постійне поліпшення енергетичної ефективності, зниження енергоємності продукції (послуг), підвищення конкурентоздатності;
  • удосконалення системи експлуатації та технічного обслуговування
  контроль за витратами енергії;
  • зменшення впливу на навколишнє середовище;
  інвестиційна привабливість;
  • передова практика енергоменеджменту та відповідність світовим стандартам.

  Непрямі вигоди:

  • участь всього колективу в діяльності з енергозбереження;
  • підвищення кваліфікації в питаннях енергетики;
  • розширення комунікацій в сфері енергоменеджменту поза організацією;
  • поліпшення відносин з постачальниками енергії та обладнання;
  • зниження ризиків, що відповідно знижує витрати;
  • сумісність з іншими стандартами системи менеджменту.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Проведення моніторингу ­обсягу використання природного газу різними групами побутових ­споживачів

  Для аналізу фактичного використання природного газу побутовими споживачами компанія провела моніторинг обсягу використання природного газу протягом опалювального періоду 2015‑2016 року за категоріями використання природного газу та соціальними групами споживачів.

  Крім того, для визначення максимального обсягу комплексного використання природного газу абонентами, які не мають інших, крім природного газу, джерел опалення, компанія спільно з газорозподільними організаціями проводила щомісячні виїзні перевірки обсягів використання газу цими споживачами.

  За результатами аналізу компанія надала пропозиції щодо підвищення ефективності використання природного газу населенням. Це допоможе оптимізувати витрати бюджетних коштів, які у вигляді субсидій спрямовуються вразливим споживачам на часткове покриття вартості використаного природного газу:

  • удосконалення порядку призначення та надання субсидій на оплату природного газу;
  повернення до бюджету надлишку надмірно перерахованих субсидій;

  • оптимізація соціальних нормативів використання природного газу;

  • реалізація поступового переходу до повної монетизації субсидій;

  • стимулювання вразливих споживачів до ефективного використання природного газу.

  Компанія ініціювала та провела наради з популяризації та реалізації пропозицій щодо удосконалення механізму надання субсидій та стимулювання споживачів до зменшення обсягів використання природного газу. У нарадах взяли участь радники Прем'єр‑міністра України, радник Віце‑прем'єр‑міністра, представники ЄБРР, МФК, ЄС, експерти та представники громадських організацій. Також фахівці Нафтогазу долучилися до робочих груп з монетизації субсидій.

  Реалізація пропозицій Нафтогазу дозволить підвищити ефективність використання природного газу, зменшити потреби у природному газі та в субвенціях з державного бюджету на виплату субсидій, створити передумови для спрямування вивільнених коштів на збільшення видобутку вуглеводнів в Україні.

  49. Економія ПЕР підприємствами Нафтогазу, 2014-2016 роки

  Використання та економія ПЕР підприємствами групи Нафтогазм

  Реалізація інноваційних енергоефективних проектів

  В 2016 році Укртрансгаз спільно з Інститутом технічної теплофізики НАН України розробив принципову схему використання сонячної електростанції для одночасного виробництва електричної енергії та холоду на об'єктах газотранспортної системи.

  Станом на дату виходу цього звіту запущено пілотний проект сонячної електростанції, яка здатна генерувати майже 400 тис. кВт*год електроенергії на рік для покриття потреб офісу та промислового майданчика філії "Укргазтехзв'язок".

  Побудована станція складається з 1140 сонячних панелей номінальною потужністю 260 Вт кожна, які розташовані на даху виробничого корпусу і займають площу 1850 кв. м. У Київському регіоні такий об'єкт є унікальним. Укртрансгаз планує продовжити таку практику на об'єктах основного виробництва.

  Крім того, Нафтогаз розробив проекти з утилізації теплоти продуктів згоряння на компресорних станціях (КС) та дотискувальних компресорних станціях (ДКС), утилізації енергії надлишкового тиску природного газу на об'єктах газотранспортної системи (ГТС) та використання геотермальної енергії виснажених нафтогазових свердловин.

  Цілі на 2017 рік

  • Просувати пропозиції компанії щодо надання споживачам можливості для спрямовувати невикористані для оплати енергоносіїв кошти субсидії на фінансування енергозберігаючих заходів.

  • Продовжити реалізацію Програми енергоефективності. У результаті впровадження заходів Програми енергоефективності підприємствами компанії протягом 2017 року планується зекономити 148 тис. т у. п., (100,7 тис. т н. е.) ПЕР.

  • Продовжити впровадження Системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Найвагоміші заходи, завдяки яким підприємства групи зекономили 240,1 млн куб. м газу:

  • впровадження технологій ремонту дефектних ділянок без випускання газу з газопроводу;

  • максимальний відбір газу з ділянок газопроводів перед ремонтними роботами;
  будівництво систем утилізації скидного тепла;

  • впровадження сучасних електронних систем запалювання на газомотокомпресорах 10 ГМК;

  • будівництво дотискувальної компресорної станції для збирання низьконапірного нафтового газу;

  • реконструкція факельних господарств на об'єктах збирання нафти і газу;

  • будівництво закритої системи підготовки нафти;

  • утилізація газу дегазації конденсату та нафти;

  • модернізація ГПА для підвищення ККД агрегатів;

  • зменшення радіальних зазорів в проточній частині ТВТ і ТНТ агрегатів ГТК-10, що забезпечує зростання ККД установки;

  • зменшення радіальних проміжків в проточній частині ОК спецмастиками;

  • використання утилізованого тепла вихлопних газів ГТУ для теплопостачання замість роботи котельні;

  • виявлення та усунення втрат газу через ущільнення технологічного обладнання ПСГ, КС;
  • проведення режимно-налагоджувальних робіт котлів та їх робота відповідно до режимно-технологічних карт.

   
  Зекономлено 25,6 млн кВт*год електроенергії за рахунок:

  • модернізації анодного заземлення установок катодного захисту газопроводів;

  • впровадження енергоефективних джерел світла для зовнішнього освітлення НПС і резервуарних парків та для внутрішнього освітлення виробничих і офісних приміщень;

  • впровадження установок компенсації реактивної потужності з автоматичним регулюванням коефіцієнту потужності;

  • впровадження пристроїв частотного регулювання та м'якого пуску асинхронних двигунів;

  • впровадження високоефективних гвинтових насосів з видобутку в'язкої нафти;

  • будівництва установки попереднього скидання підтоварної води;

  • оптимізації систем освітлення виробничих приміщень;

  • використання утилізаційної детандерної енергетичної установки УТДУ-2500, яка за рахунок енергії тиску газу при розширенні його на турбіні детандера дозволяє отримати додатковий "холод" для більшого вилучення вуглеводнів та електроенергію на генераторі для живлення власних споживачів;

  • використання турбодетандернорї установки УТДУ-2500 для утилізації енергії дроселювання стисненого газу на ГРС-7 м. Дніпропетровська;

  • виведення з роботи ненавантажених силових трансформаторів;

  • раціонального завантаження вентиляторів охолодження (АПО) газу, антифризу і турбінного мастила;

  • заходів з економії електроенергії;

  • проведення перекачки нафти на дільницях нафтопроводів на оптимальних режимах, з використанням найбільш ефективних агрегатів;

  • зменшення витрат електроенергії на перекачування нафти завдяки своєчасному очищенню магістральних нафтопроводів від парафінистих відкладень із застосуванням сучасних високоефективних пристроїв.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  << Попередній розділ

  Наступний розділ >>