• Група Нафтогаз, усвідомлюючи власну відповідальність за збереження життя і здоров'я своїх працівників, розглядає охорону праці як головну складову загальної корпоративної системи управління

  Політика групи Нафтогаз у сфері гігієни та безпеки праці

  Працівники групи Нафтогаз експлуатують складне обладнання та виконують значну кількість робіт підвищеної небезпеки. Розуміючи, що це створює загрозу виникнення нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, компанія бере на себе зобов'язання щодо їх відвернення.

  Стратегія групи Нафтогаз у сфері гігієни та безпеки праці визначає політику, мету, цілі, ключові принципи і напрями діяльності компанії у сфері створення належних і безпечних умов праці, недопущення нещасних випадків, професійних захворювань, дорожньо‑транспортних пригод та аварій на виробництві.

  Втрати часу

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Цілі компанії в сфері гігієни та безпеки праці полягають у зменшенні кількості:

  - нещасних випадків та травматизму працівників на виробництві, днів непрацездатності працівників унаслідок нещасних випадків на виробництві;

  - випадків смерті працівників під час виконання трудових обов'язків унаслідок раптового погіршення здоров'я, спричиненого загальними захворюваннями;

  - ДТП за участю автотранспортних засобів компанії;

  - професійних захворювань та аварій на виробництві.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Безпека та здоров'я працівників є невід'ємною частиною соціального компонента діяльності компанії. Прагнення до безпечних умов праці не лише вимагає реалізації відповідної економічної політики, а й дозволяє забезпечити одне з основних прав людини. Компанія, усвідомлюючи всю міру відповідальності за здоров'я та безпеку працівників на підпорядкованих виробничих об'єктах нафтогазової галузі, керується принципами європейського права у цій сфері та найкращими світовими практиками.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Безпека на виробництві, зокрема дотримання правил дорожнього руху працівниками наших підприємств, залежить від свідомого ставлення керівників усіх рівнів до цих питань. Ситуація в цій сфері буде покращуватись, головне нам постійно перебувати в активному діалозі між собою".
  Директор департаменту з охорони праці, екологічної та промислової безпеки Нафтогазу,
  Віталій Заєць

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Зниження виробничого травматизму. Аналіз показників охорони праці та техніки безпеки

  Нафтогаз проводить цілеспрямовану роботу щодо зниження виробничого травматизму на підприємствах групи.

  У 2016 році на підприємствах групи сталося 24 нещасні випадки (у 2015 році — 22), зокрема три групові (у 2015 році — 2), травмовано 27 працівників (у 2015 році — 24).

  Упродовж останніх трьох років спостерігається тенденція до зниження кількості потерпілих від нещасних випадків із смертельними наслідками: якщо в 2014 році загинуло вісім працівників, то в 2015 — п'ять працівників і в 2016 — двоє працівників.
  Смертельні випадки в 2016 році сталися внаслідок дорожньо‑транспортних пригод.

  Для контролю умов праці на робочих місцях в Нафтогазі щорічно проводиться ідентифікація небезпек та оцінка ризиків виникнення нещасних випадків. За результатами оцінки було складено та регулярно переглядається Загальний реєстр небезпек та оцінювання ризиків.

  Показники виробничого травматизму на підприємствах

  Втрати часу в зв'язку з нещасними випадками, пов'язаними з виробництвом, скоротилися на 13% у 2016 році до 1 292 людино‑днів, порівняно з 1 477 людино‑днями в 2015 році.

  Коефіцієнт частоти нещасних випадків на підприємствах групи Нафтогаз за 2016 рік становив 0,350 (за 2015 рік — 0,323), коефіцієнт частоти1 нещасних випадків зі смертельним наслідком — 51,68 (за 2015 рік — 77,74).

  Коефіцієнт частоти травматизму

  Коефіцієнт частоти нещасних випадків зі смертельним наслідком на підприємствах групи Нафтогаз

  1Коефіцієнт частоти травматизму (нещасних випадків зі смертельним наслідком) визначається за формулою: Кч.т.=N*1000/Ч де N — кількість врахованих нещасних випадків на виробництві за звітний період з утратою працездатності на один і більше днів (зі смертельним наслідком); Ч — середньооблікова чисельність працівників за звітний період. Цей показник визначається на 1000 осіб облікової чисельності працівників

  2Згідно з даними Держпраці України

  Результати перевірок охорони праці в 2016 році

  На підприємствах групи своєчасно розглядаються й аналізуються випадки виробничого травматизму та вживаються необхідні запобіжні заходи. У 2016 році служби охорони праці та постійно діючі комісії підприємств групи провели 12 210 перевірок (за 2015 рік — 10 240). За виявлені порушення 2 034 працівники позбавлені премії, 177 — оголошено догану, 1 — звільнено.

  До основних видів порушень у сфері охорони праці належать порушення під час організації робочих місць, порушення ведення оперативної документації з охорони праці, виконання робіт без використання засобів індивидуального захисту (за їх наявності), відсутність інструкцій з охорони праці на робочих місцях. За появу на роботі в нетверезому стані було звільнено машиніста бульдозера.

  Аналіз нещасних випадків за видами подій, 2014-2016 роки

  Причини нещасних випадків, 2014-2016 роки

  Крім того, впродовж 2016 року на підприємствах групи органами Держпраці проведено 117 перевірок стану охорони праці (за 2015 рік проведено 69 перевірок) та притягнуто до адміністративної відповідальності 68 працівників (у 2015 році — 182 працівники).

  Профілактика виробничого травматизму

  Проведено аудит ефективності виробничої та фінансово‑господарської діяльності низки підприємств групи та їх філій, структурних і виробничих підрозділів, зокрема Укртрансгазу, Укргазвидобування, Укртранснафти, Укрспецтрансгазу, Укравтогазу. Представник американської страхової компанії OPIC провів технічний аудит окремих підземних сховищ газу УМГ "Львівтрансгаз" та УМГ "Прикарпат-трансгаз", Укртрансгазу.

  Підприємства групи отримали інформаційні та директивні листи щодо організації роботи з охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві, створення належних та безпечних умов праці.

  Інвестиції в охорону праці

  У 2016 році фактичні інвестиції в охорону праці та здоров'я працівників компанії збільшилися на 12,5% і склали 155,9 млн грн проти 136,4 млн грн роком раніше.

  До складу інвестицій в охорону праці входять не лише витрати на виконання обов'язкових вимог законодавства, а й цільові корпоративні програми, орієнтовані на зниження травматизму.

  Всі працівники підприємств, які працюють за трудовою угодою (контрактом), застраховані від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, забезпечуються згідно з нормативами санітарно‑побутовими приміщеннями, засобами індивідуального та колективного захисту (у т. ч. від радійційних і хімічних наслідків можливиїх аварій).

  У 2016 році на придбання сучасних сертифікованих засобів індивідуального захисту Укрнафта витратила 25,89 млн грн, Укртрансгаз — 17,06 млн грн, Укргазвидобування — 13,33 млн грн, Укртранснафта — 8,24 млн грн.

  Обсяг фінансування заходів з охорони праці

  Витрати підприємств групи Нафтогаз на придбання спецодягу

  Заходи з охорони праці та промислової безпеки в 2016 році

  У 2016 році в компанії продовжувалася системна робота з підвищення рівня безпеки на підприємствах групи.

  Загрози терористичного характеру та заходи щодо зменшення їх негативних наслідків

  Підприємствами групи упродовж 2016 року здійснено наступні заходи:

  ‑ відповідно до вимог АТЦ при СБ України складено Паспорти антитерористичної захищеності для 102 об'єктів;
  ‑ координаційні групи АТЦ при УСБ України в областях здійснили 18 спеціальних експериментів для перевірки стану антитерористичної захищеності особливо важливих об'єктів підприємств групи. Підприємства групи посилили охорону та усунули виявлені недоліки;
  ‑ працівники Департаменту безпеки Нафтогазу здійснили 12 виїзних перевірок стану охорони 90 особливо важливих об'єктів підприємств групи;
  ‑ уточнено схеми оповіщення та плани дій щодо порядку евакуації персоналу об'єктів на випадок раптового виникнення кризових ситуацій, пов'язаних із вчиненням терористичних актів;
  ‑ у звітному періоді на об'єктах підприємств групи проводилися додаткові наради, навчання та тренування з антитерористичної тематики в Івано‑Франківській, Сумській, Одеській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Полтавській областях.

  Структура інвестицій в охорону праці в 2016 році, млн грн

  Заходи пожежної безпеки на підприємствах групи

  Протипожежний режим на підприємствах групи регламентується Правилами пожежної безпеки в Україні та Системою управління пожежною безпекою НАК "Нафтогаз України". Загальна чисельність фахівців з питань пожежної безпеки становила в 2016 році 225, з них 101 штатний фахівець та 114, які додатково виконують інші функції. На підприємствах групи утворено 212 пожежно‑технічних комісій та 397 пожежних дружин, чисельність яких становила в 2016 році 3 424 особи. Також призначені відповідальні особи за протипожежний стан, розроблені відповідні положення та інструкції, регулярно проводяться інструктажі та перевірки знань з питань пожежної безпеки.

  Упродовж 2016 року фахівці з питань пожежної безпеки здійснили 5 819 перевірок протипожежного стану об'єктів компанії, в ході яких виявили 25 134 порушення, з них 21 548 усунуто. За допущені порушення правил пожежної безпеки було накладено 159 дисциплінарних стягнень.

  Органи ДСНС України провели 706 перевірок, за результатами яких запропонували до виконання 5 528 протипожежних заходів, з них 3 200 — виконано. За допущені порушення правил пожежної безпеки до адміністративної відповідальності притягнуто 192 особи.
  Об'єкти підприємств групи на договірних засадах охороняє 26 пожежно‑рятувальних підрозділів ДСНС України, на озброєнні яких перебуває 89 пожежних автомобілів, чисельність особового складу в цих підрозділах становить 966 осіб.

  Загалом група Нафтогаз упродовж 2016 року витратила

  Всього на підприємствах групи 2 782 об'єкти обладнано автоматичною пожежною сигналізацією, 805 — автоматичними системами пожежогасіння, для потреб пожежогасіння залучено 234 відомчі пожежні автомобілі, з яких 121 з цілодобовим чергуванням, 1 пожежне судно, 96 пожежних мотопомп, з яких 36 причіпних, облаштовано 1 033 пожежні водойми тощо.

  На підприємствах групи упродовж 2016 року виникло 2 пожежі через замкнення електромережі автомобіля. Прямі матеріальні збитки склали — 182,5 тис. грн.

  Співробітництво між Нафтогазом та ЄБРР в сфері охорони праці

  Наприкінці 2015 року Нафтогаз розпочав співпрацю з ЄБРР. Банк, згідно з Кредитною угодою, виділив кошти на закупівлю газу, при чому висунув низку умов щодо екологічних та соціальних зобов'язань компанії.

  В рамках залучення фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) правління Нафтогазу затвердило План екологічних та соціальних заходів, який передбачає розроблення, впровадження та сертифікацію системи управління охороною праці на основі вимог відповідного міжнародного стандарту OHSAS 18001.

  Навчання з охорони праці та промислової безпеки

  Для підвищення рівня компетентності працівників ми організовуємо навчання персоналу з охорони праці і впроваджуємо методики оцінки знань і навичок персоналу.

  Упродовж 2016 року фахівці Департаменту з охорони праці, екологічної та промислової безпеки пройшли навчання за такими напрямами: "Методи та інструменти управління ризиками у сфері безпеки праці", "Розробка та впровадження систем менеджменту на основі управління ризиками", "Аудит і сертифікація систем менеджменту", "Інструменти та методи управління ризиками в системах менеджменту охорони праці", "Проведення аудиту інтегрованої системи менеджменту". Крім того, вони пройшли навчання щодо методології створення інтегрованої системи менеджменту та впровадження систем менеджменту відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 (ISO 45001) та SA 8000 і отримали відповідні сертифікати.

  У червні 2016 року Департамент з охорони праці, екологічної та промислової безпеки провів семінар‑тренінг з управління охороною праці за участю керівників структурних підрозділів компанії та працівників цих підрозділів, відповідальних за ідентифікацію небезпек та оцінювання ризиків виникнення нещасних випадків. Всього в заході взяло участь 80 працівників.

  В компанії успішно функціонує корпоративна програма навчання з охорони праці та промислової безпеки, яка проводилася у вигляді лекцій.

  Що зроблено у 2016 році

  Плани на 2017 рік

  Стратегічні напрямки роботи компанії у сфері гігієни та безпеки праці були визначені її керівництвом та Робочою групою з питань охорони праці, до складу якої входять представники групи Нафтогаз, Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України, Федерації роботодавців гірників України, міжнародні експерти та аудитори з охорони праці.

  Плани компанії у сфері гігієни та безпеки праці на 2017 рік включають:

  1. Впровадження та сертифікація системи менеджменту — управління охороною праці відповідно до стандарту OHSAS 18001 (ISO 45001) "Системи менеджменту гігієни та безпеки праці".

  2. Розроблення нового нормативного документа щодо управління гігієною та безпекою праці на підприємствах групи на основі міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 (ISO 45001) "Системи менеджменту гігієни та безпеки праці".

  3. Виконання Плану заходів з підвищення безпеки дорожнього руху на підприємствах групи на 2016‑2018 роки.

  4. Виконання заходів щодо впровадження відповідних кращих світових практик та міжнародного стандарту ISO 39001:2012 "Системи менеджменту безпеки дорожнього руху — Вимоги та керівництво з використання".

  5. Організація підготовки підприємств групи до роботи в осінньо‑зимовий період 2017/2018 року.

  6. Розроблення корпоративної програми "Змінюємо свідомість" з впровадження на підприємствах групи кращих світових практик для підвищення безпеки виробництва.

   

  Інвестиції в охорону праці, млн грнПоточні й очікувані ризики на об'єктах нафтогазового комплексу:

  ‑ умисні пошкодження або руйнування магістральних та промислових нафто‑, газо– та конденсатопроводів з метою викрадення вуглеводневої сировини, зокрема тієї, що транспортується територією України до європейських споживачів;

  ‑ відсутність можливості виконувати необхідні ремонтні та профілактичні роботи на об'єктах нафтогазового комплексу у зоні проведення антитерористичної операції (окремі райони Донецької та Луганської областей);

  ‑ виникнення розливів нафти на об'єктах видобування та транспортування нафти, зокрема внаслідок незаконних врізок в нафтопроводи;

  ‑ ризики, пов'язані з природними лихами (паводки, зсуви, лісові пожежі, землетруси та ін.), війною, терористичними актами, а також сусідством з потенційно небезпечними об'єктами;

  ‑ неспроможність забезпечити вчасний ремонт компресорного обладнання, систем управління, заправки, контролю забруднення, протипожежної безпеки.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  З 474 зафіксованих у 2016 році фактів протиправних посягань на майно підприємств групи:

  • 226 незаконних врізань у магістральні та промислові нафто-, газо-, конденсатопроводи;

  • 115 пошкоджень (руйнувань) технологічного обладнання.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
  << Попередній розділ

  Наступний розділ >>