• Аналіз зауважень аудитора

    Щодо звітності Нафтогазу за 2016 рік незалежні аудитори висловили думку з застереженням стосовно як балансу та фінансових результатів групи. Більшість зауважень аудиторів не пов'язані з результатами 2016 року та стосуються порівнянності результатів 2016 року та попередніх періодів.

    читати далі