• Вже третій рік поспіль Нафтогаз активно бере участь у просуванні реформ в енергетичній галузі. Збройний конфлікт на сході України загострив питання енергетичної незалежності держави, здобути яку можна лише шляхом докорінних і подекуди болючих перетворень.

  2016 рік був показовим для оцінки ефективності реформи ринку газу. Конкурентне середовище на ринку так і не було створене, проте кілька зрушень відбулося як у групі Нафтогаз, так і в газовому секторі.

  З 1 січня 2016 усі тарифи на транспортування газу визначаються регулятором. Для транскордонних точок установлено тарифи на основі методології RAB (regulatory asset base — регуляторна база активів), яка є загальноприйнятою і застосовується для визначення обґрунтованих тарифів на послуги природних монополій у країнах Енергетичного Співтовариства. Очікувалось, що у квітні 2017 року буде завершено перехід на тарифи на основі RAB.

  У квітні 2016 року у компанії запрацювала наглядова рада. Цей незалежний орган перебрав на себе низку функцій, які раніше виконував уряд. Разом з цим, наглядова рада ще не володіє достатньо широкими повноваженнями та відповідальністю щодо контролю над діяльністю правління компанії. Як це передбачено Планом дій щодо корпоративного управління, з квітня 2017 року мав набрати чинності цільовий статут, який би надав наглядовій раді повноваження, визначені рекомендаціями ОЕСР. Політичне втручання було зменшене, а компанія здобула більшу довіру міжнародних кредиторів і партнерів. Завдяки внутрішньому аудиту, управлінню ризиками, комплаєнсу та прозорим закупівлям Нафтогаз тепер має ефективні механізми захисту від небажаних впливів.

  Безпрецедентна відкритість компанії та ринкове ціноутворення в нерегульованому сегменті дозволили демонополізувати імпорт і оптовий сегмент ринку природного газу: кількість і частка приватних компаній зростають. Наприклад, частка приватних імпортерів у загальному обсязі імпортованого газу зросла з 7% у 2015 до 26% у 2016 році.

  У квітні-травні 2016 було встановлено єдиний рівень ціни на природний газ як товар для побутових споживачів та ТКЕ, які виробляють теплову енергію для населення, на рівні паритету з ціною імпортованого газу.

  У липні 2016 Кабінет Міністрів України разом із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, ЄБРР та іншими міжнародними партнерами України затвердили план відокремлення оператора газотранспортної системи. Повна імплементація цього плану гарантує створення по-справжньому незалежного оператора, який би відповідав європейським стандартам ефективності та професійності.

  У вересні 2016 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". Закон став суттєвим кроком вперед, сформувавши базові передумови для створення незалежного регулятора ринку. Тепер треба, щоб він почав діяти.

  Незважаючи на зазначені точкові успіхи, у 2016 році реформа ринку природного газу загальмувала. Експерти зауважують, що існує значний ризик її згортання та повернення до історичних проблем, включно із загрозами енергетичній безпеці та добробуту громадян.

  Значно відстає від графіку виконання затверджених урядових планів реформи корпоративного управління та відокремлення функції оператора ГТС ("анбандлінгу").
  Разом з цим, поточний стан може бути використаний як стартовий майданчик для перезапуску реформи ринку природного газу, включно із рішучими кроками, направленими на вирішення фундаментальних проблем ринку.

  Створення конкурентного оптового та роздрібного ринку природного газу

  Нафтогаз реалізує газ власного видобутку та імпортований газ визначеним регіональним газопостачальним компаніям (облгаззбутам) для подальшої поставки усім побутовим споживачам України. Ці компанії де-факто монопольно працюють на пільгових умовах у сегменті постачання газу населенню. Нафтогаз не може вийти на роздрібний ринок і конкурувати з монополістами-облгаззбутами через спеціальний обов'язок, покладений на компанію Кабінетом Міністрів України, продавати газ для населення облгаззбутам.

  Ситуація ускладнюється тим, що більшість газорозподільчих мереж і регіональних газопостачальних компаній належать домінуючій бізнес-групі. Забезпечення ефективного відокремлення операторів ГРМ є важливим для подальшого відкриття і розширення ринку.

  Секретаріат Енергетичного Співтовариства висловлював подив з приводу ситуації в сегменті постачання газу для населення. Нафтогаз готовий скласти конкуренцію регіональним газопостачальним компаніям та забезпечувати населення природним газом без посередників. У квітні 2017 року компанія звернулася з відповідними пропозиціями до уряду.

  На момент публікації цього звіту не прийнято вторинне законодавство, насамперед Кодекс газотранспортної системи України, який встановить "правила гри" на ринку і відповідатиме стандартним мережевим кодексам ЄС і вимогам Третього енергетичного пакету, зокрема Директиві 2009/73/ЄС "Щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу" та Регламенту ЄС 715/2009 "Про умови доступу до мереж транспортування природного газу". Укртрансгаз здійснює розробку відповідних змін до законодавства.

  Остаточна лібералізація цін на природний газ

  У квітні 2018 очікується повна лібералізація цін на природний газ. Може статися так, що в той час ринкова ціна газу доступного для України буде вищою за регульовану. Тому треба заздалегідь вжити заходів, щоб зменшити соціальну напругу та зберегти ринкові перетворення, а саме:

  1. забезпечити умови для появи хоча б одного альтернативного постачальника в сегменті реалізації природного газу населенню, який би стримував підвищення ціни домінуючим постачальником;

  2. унести зміни до вторинного законодавства з метою імплементації мережевих кодексів ЄС, зокремащодо добового балансування, що сприятиме появі нових учасників ринку, європейських компаній, у тому числі в сегменті реалізації кінцевим побутовим споживачам;

  3. розробити та запровадити механізми врегулювання заборгованості підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ та забезпечення їх платіжної дисципліни, який буде прийнятним на початковому етапі після лібералізації ціни;

  4. запровадити ефективний механізм відносин оптових продавців природного газу з газопостачальними підприємствами, який забезпечить платіжну дисципліну останніх;

  5. покращити механізм прямих субсидій з метою стимулювання енергоефективності та забезпечення прозорості їх нарахувань шляхом часткової монетизації зекономленої частини, урахування сезонності використання, поступового зниження соціальних норм та підвищення рівня обов'язкового платежу відповідно до росту реальних доходів тощо;

  6. забезпечити якісне та вчасне виконання Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" № 1540-VIII від 22.09.2016, зокрема щодо ротації членів Регулятора;

  7. шляхом невідступного та вчасного виконання заходів, передбачених затвердженим Планом корпоративного управління Нафтогазу, забезпечити ефективний державний контроль за діяльністю компанії у цивілізований спосіб;

  8. протягом визначеного початкового етапу продовжити використання поточних рахунків зі спеціальним режимом для зарахування коштів, що надходять як плата за використаний природний газ від населення та підприємств теплоенергетики;

  9. провести роз'яснювальну роботу через засоби масової інформації, круглі столи та інше, щоб роздрібні споживачі знали про свої можливості щодо зміни постачальників газу.

  Відокремлення функцій оператора ГТС

  Оператором ГТС України сьогодні є Укртрансгаз. Як член Енергетичного Співтовариства Україна взяла на себе зобов'язання відокремити функцію управління оператором ГТС відповідно до вимог енергетичного законодавства ЄС, зокрема Третього енергетичного пакета, обравши найжорсткішу модель відокремлення власності (FOU).

  Процес відокремлення оператора ГТС повинен враховувати економічні інтереси України. Початок передачі активів до нового оператора ГТС очікується після винесення рішення Стокгольмського арбітражу.

  Ефективне відокремлення функції оператора ГТС від Нафтогазу є необхідною передумовою для розвитку вільного та конкурентного ринку газу. Складовою цього процесу має стати залучення кваліфікованого міжнародного партнера, що принесе необхідний досвід та стандарти ефективного управління, провідні європейські практики та компетенції.

  В загальному підсумку співпраця з провідним західним оператором має покращити операційну ефективність українського оператора ГТС (у тому числі за рахунок оперативного виявлення можливих зловживань та запобігання корупції) та посилити довіру до українського ринку газу з боку європейських газових компаній, урядів, інституцій тощо. Це має сприяти перенесенню точок передачі газу від ПАТ "Газпром" до європейських замовників на україно-російському кордоні та збереженню Україною статусу країни-транзитера.

  10 квітня 2017 року Нафтогаз, Укртрансгаз, Snam S.p.A. (Італія) та Eustream a.s. (Словаччина) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільної оцінки можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системи (ГТС) України. Документ підписали в присутності Міністра енергетики та вугільної промисловості України, Комісара ЄС з енергетики та кліматичних дій та Міністра економічного розвитку Італії.

  Серед іншого, документ має на меті довгострокове забезпечення стабільності транспортування природного газу Україною відповідно до стандартів європейських ринків, безпечного й ефективного використання ГТС України, а також прозорого та недискримінаційного доступу до неї третіх сторін згідно із чинним законодавством. В межах Меморандуму компанії проведуть спільну оцінку можливостей використання та посилення газотранспортної системи України, щоб забезпечити її ефективність та конкурентоспроможність.

  Реформа корпоративного управління Нафтогазу

  У жовтні 2015 року Кабінет Міністрів підтримав пропозицію щодо схвалення Плану дій з корпоративного управління Нафтогазу (далі — ПДКУ), який передбачає внесення змін до окремих законів та підзаконних актів України.

  Нафтогаз став першою державною компанією, де запроваджуються стандарти корпоративного управління ОЕСР. Виконання ПДКУ забезпечить ефективне та прозоре управління і незалежний нагляд за діяльністю компанії. Складовою частиною реформи є встановлення на всіх рівнях компанії системи ефективних та життєво необхідних внутрішніх контролів, які значно обмежать можливості для корупції.

  На жаль, у 2016 році вкрай важливі зміни до законів України, направлені на виконання цього плану, не були прийняті.

  Крім того, безумовне виконання заходів, передбачених ПДКУ, є ключовим зобов'язанням та умовою для Нафтогазу щодо подальшого доступу до фінансування ЄБРР на закупівлю природного газу у європейських постачальників. Недотримання ПДКУ може призвести до необхідності дострокового погашення заборгованості компанії перед ЄБРР, поставити під загрозу як енергетичну безпеку країни, так і реалізацію запланованих реформ у газовому секторі.

  Реформа корпоративного управління державних підприємств в цілому також є умовою для доступу до інших програм підтримки України. Відповідно, зволікання або неякісне виконання погоджених планів реформи створюють значні ризики для співпраці країни з міжнародними фінансовими організаціями, в т. ч. з МВФ.

   
  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>