• Група Нафтогаз є найбільшою групою компаній в Україні за обсягами запасів нафти та газу.

  Відповідно до оцінки, виконаної1 компанією Ryder Scott та компанією DeGolyer and MacNaughton, запаси природного газу групи Нафтогаз в Україні (доведені та ймовірні) складали 304,9 млрд куб. м, запаси нафти та газового конденсату (доведені та ймовірні) становлять 47,2 млн т.

  Запаси природного газу групи Нафтогаз в Україні2

  Видобуток природного газу

  Основні результати

  У 2016 році група Нафтогаз видобула близько 80% усього природного газу в Україні. Лідером з видобутку природного газу серед підприємств України є Укргазвидобування, з часткою в загальному видобутку в Україні 73% та Укрнафта, з часткою в загальному видобутку в Україні 7%.

  Майже 0,5% видобутку групи складає діяльність у рамках концесійної угоди на території Арабської Республіки Єгипет.

  На території України виробництво природного газу здебільшого здійснюється у Полтавській, Харківській, Сумський, Дніпропетровській, Львівській та Закарпатській областях.

  Розвідувальні роботи проводяться головним чином у Карпатському та Дніпровсько-Донецькому регіонах.

  Географічний розподіл видобутку природного газу 

  Запаси природного газу

   

  У 2016 році обсяг видобутку природного газу зменшився порівняно з 2015 роком на 0,8% внаслідок падіння обсягів видобутку Укрнафти, що стало результатом високого рівня виснажених та важковидобувних запасів: більшість родовищ знаходяться на завершальній стадії експлуатації.

  Валовий обсяг видобутку

  Внаслідок відсутності нових спеціальних дозволів на користування надрами та скорочення експлуатаційного і пошуково-розвідувального буріння обмежений приріст запасів вуглеводнів. Укргазвидобування, навпаки, досягло приросту видобутку в 2016 році, що стало результатом впровадження низки організаційних та технологічних заходів: збільшення обсягів експлуатаційного буріння, проведення оптимізації процесу розробки родовищ, збільшення кількості свердловино-операцій з інтенсифікації видобування вуглеводнів, зокрема гідророзривів пластів, операцій з використанням койлтюбінгової техніки та іншого. У 2016 році команді фахівців Укргазвидобування вдалося зупинити падіння обсягів видобутку газу та розпочати його впевнене нарощування.

  Обсяги реалізації природного газуВидобуток природного газу в рамках концесійної угоди в Єгипті у 2016 році зменшився внаслідок поступового падіння видобувних можливостей газоконденсатних свердловин та затримки у будівництві газокомпресорних установок.

  4З метою коректного відображення тенденцій видобутку, обсяги видобутку Укрнафти наведені за весь 2014 та 2015 роки

  5Обсяг включає компенсаційну та прибуткову частку Нафтогазу (див. ст. 124 опис Проекту Єгипет). Загальний валовий обсяг видобутку природного газу в межах проекту складає: 192 млн куб. м за 2015 рік; 178 млн куб. м за 2016 рік

  Обсяги реалізації природного газу в 2016 році порівняно з 2015 роком зросли на 0,4% за рахунок збільшення обсягів видобутку природного газу Укргазвидобуванням. Протягом 2014-2016 років Укргазвидобування здійснювало реалізацію всього обсягу товарного природного газу Нафтогазу. Відповідно до Закону України "Про ринок природного газу" Кабінет Міністрів України затвердив Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу (Положення)7,згідно з яким Укргазвидобування визначено суб'єктом ринку природного газу, на якого покладено виконання спеціальних обов'язків з реалізації всього обсягу товарного газу Нафтогазу для формування ресурсу природного газу для населення та виробників теплової енергії для побутових споживачів. Порядок продажу та ціна природного газу визначається цим Положенням.

  7Постанова КМУ від 01.10.2015 № 758 (зі змінами)

  Укрнафта більшу частину природного газу власного видобутку використовує для виробництва аміаку (див. сегмент "Переробка сирої нафти і газового конденсату"). Партнери в межах спільної діяльності продали іншу частину природного газу видобутку Укрнафти.

  Природний газ, видобутий в рамках концесійної угоди, реалізується Єгипетській генеральній нафтовій корпорації (ЄГНК). Умовами концесійної угоди передбачено наступний розподіл продукції:

  • 25% від видобутих та накопичених з усіх виробничих ділянок вуглеводнів спрямовуються щоквартально Нафтогазу для відшкодування витрат на розвідку і розробку (компенсаційна частина);

  • 75% від видобутих та накопичених з усіх виробничих ділянок вуглеводнів розподіляються залежно від обсягів виробництва. Частка Нафтогазу коливається в межах від 15% до 19% (прибуткова частина).

  Середньозважена ціна продажу газу

  Дохід від реалізації природного газу

  Різницю в обсягах видобутку та реалізації природного газу складають обсяги газу, використаного видобувними підприємствами на виробничо-технологічні втрати і витрати, власні потреби, а також обсяги газу, видобутого в рамках виконання договорів про спільну діяльність.

  Доходи групи за сегментом виробництва природного газу включають доходи від реалізації природного газу, а також дохід від надання послуг з видобутку природного газу. Загальний дохід сегмента у 2016 році збільшився порівняно з 2015 роком на 145% в основному за рахунок зростання ціни реалізації та обсягу реалізації природного газу видобутку Укргазвидобування. Зростання ціни на газ власного видобутку та приведення її до рівня імпортного паритету відбулося в рамках продовження реалізації реформи газового ринку. Як результат, ціна продажу газу для Укргазвидобування зросла з 1 590 грн за тис. куб. м (без ПДВ) до 4 849 грн за тис. куб. м (без ПДВ)8 починаючи з 01.05.2016.

  8зміни до Положення про покладання спеціальних обов'язків від 27 квітня 2016 року №315

  Результат сегментаВодночас на доходи сегмента негативно вплинуло скорочення обсягів реалізації газу Укрнафтою, що призвело до скорочення доходів за сегментом на 1 027 млн грн, а також зменшення ціни реалізації газу Укрнафтою на 406 млн грн (доходи Укрнафти за 2015 рік включені за період після відновлення контролю, тобто з 22.07.2015 до 31.12.2015 року). Якщо б дані Укрнафти було включено до звітності групи за повний 2015 рік, скорочення доходів склало б 1 984 млн грн.

  Від сегмента виробництва природного газу в 2016 році група отримала прибуток у розмірі 15 298 млн грн, що майже в 7 разів вище за результат 2015 року.Вплив на результат сегмента Зростання ціни та обсягу реалізації природного газу видобутку Укргазвидобування сприяло покращанню результату сегмента на 30 809 млн грн. Водночас зростання ціни реалізації та відповідне зростання рентних платежів зменшило результат сегмента на 15 281 млн грн.

  З 1 квітня 2016 року ставка рентної плати на газ зменшилася з 70% до 50% від ціни реалізації газу. Однак за рахунок зростання ціни реалізації газу для Укргазвидобування, у 2016 році рентна плата за 1 тис. куб. м збільшилась на 118% порівняно з 2015 роком (з 1 113 грн за тис. куб. м до 2 424,5 грн за тис. куб. м).

  Також зростання амортизаційних нарахувань в результаті переоцінки основних засобів станом на 31.12.2015 зменшило результат сегмента на 2 624 млн грн.

   
  Активи

  Активи групи у сегменті виробництва природного газу у 2016 році зменшились порівняно з 2015 роком на 12,9%. Близько 11% всього падіння припадає на зменшення вартості основних засобів порівняно з 2015 роком та на зменшення суми авансів з податкових платежів на 1,3%. Зміна вартості основних засобів відбулась за рахунок амортизації нарахувань.

  Показник рентабельності активів сегмента збільшився в 2016 році порівняно з 2015 роком на 20%. Головним чином, це збільшення пов'язано зі значним покращенням результату сегменту в зв'язку зі збільшенням цін реалізації, а також зменьшенням вартості активів в 2016 році за рахунок амортизаційних відрахувань.

   

  Виробництво сирої нафти і газового конденсату

  Група Нафтогаз видобула близько 90% усієї нафти та газового конденсату в Україні у 2016 році. Провідним підприємством групи з видобутку нафти та газового конденсату є Укрнафта, з часткою у загальному видобутку України 68%. Укргазвидобування з обсягом видобутку нафти та конденсату більше 21% посідає другу позицію за видобутком в Україні. На території України видобуток нафти та газового конденсату здійснюється підприємствами групи на родовищах, які розташовані у Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Івано Франківській та Чернівецькій областях.

  Також група Нафтогаз отримує близько 3% свого видобутку нафти на території Арабської Республіки Єгипет у рамках концесійної угоди.

  Основні результати

  Валовий обсяг видобутку нафти

  За сегментом видобування нафти та газового конденсату результати діяльності за 2016 рік демонструють загальну тенденцію до зниження обсягів видобутку. В цілому по групі Нафтогаз видобуток нафти та конденсату скоротився на 8%, що було зумовлено зменшенням конденсатного фактору на основних газоконденсатних родовищах, що розробляються, та обводненням діючих свердловин. Найбільше скорочення видобутку нафти та конденсату, на 9,1%, відбулося в Укрнафті, що обумовлено природним виснаженням свердловин і недостатнім рівнем інвестицій в обслуговування, модернізацію обладнання та буріння. Скоротилися обсяги видобутку нафти та конденсату Укргазвидобування. Обсяги видобутої нафти та газового конденсату Укргазвидобування спрямовує на виробництво нафтопродуктів з використанням власних виробничих потужностей. Результат від виробництва та реалізації нафтопродуктів Укргазвидобування відображено у сегменті переробки сирої нафти і газового конденсату та торгівлі нафтопродуктами. 

  Обсяг реалізації нафти та газ.конденсатуОбсяги реалізації нафти та газового конденсату зросли на 120% порівняно з 2015 роком, у зв'язку з включенням показників Укрнафти до консолідованих результатів починаючи з 22.07.2015. Якщо б показники Укрнафти консолідувались з 01.01.2015, зменшення реалізації за сегментом виробництва сирої нафти та конденсату склало б 4,1%.

  Доходи за сегментом виробництва сирої нафти та конденсату в 2016 році порівняно з 2015 роком зросли на 83,3%, що пов'язано з включенням до звітності показників Укрнафти з дати відновлення контролю. Якщо б дані Укрнафти було включено за повний 2015 рік, доходи групи Нафтогаз скоротилися б на 16,6% за рахунок зменшення ціни реалізації нафти на 12,2% та обсягів на 4,2%.

  Дохід від реалізації нафти

  За сегментом виробництва сирої нафти і газового конденсату в 2016 році група Нафтогаз отримала збиток, який у 5 разів перевищив показник 2015 року. Збитковість сегмента пов'язана в першу чергу з падінням світових цін на нафту з рівня 98 дол. за барель у середньому за 2014 рік до 34 дол. за барель на початок 2016 року. Середня ціна реалізації нафти Укрнафти у 2016 році склала 7 592,9 грн без ПДВ за тонну або 1 043,0 грн за барель (в еквіваленті 40,82 дол.), яка на 1 577 грн або на 21% менше за середню ціну 2015 року (9 113 грн без ПДВ за тонну або 1 252 грн за барель (в еквіваленті 57,3 дол.). Суттєве падіння цін на нафту призвело до скорочення виручки Укрнафти та виникнення дефіциту грошових коштів від операційної діяльності для покриття виробничих витрат, пов'язаних з видобутком нафти та сплатою обов'язкових платежів і рентної плати. Дефіцит обігових коштів та дії попереднього менеджменту Укрнафти призвели до формування податкового боргу та нарахування штрафних санкцій у 2015-2016 роках (збитки від штрафних санкцій за 2016 рік складають 2 798 млн грн). Також на формування збитку сегмента у 2016 році вплинуло нарахування резерву під знецінення сумнівної дебіторської заборгованості, яка виникла у 2014-2015 роках, у розмірі 6 610 млн грн. Ця дебіторська заборгованість здебільшого була сформована Укрнафтою до дати відновлення контролю Нафтогазом. Укрнафта та Нафтогаз мають обмежану можливість стягнути дебіторську заборгованість.

  Крім того, високі ставки рентної плати за видобування нафти (з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5 000 м у розмірі 45% та 21% для обсягів, видобутих на глибині понад 5 000 м) негативно вплинули на здатність групи отримувати прибуток від цього сегмента діяльності.

  Вплив на результат сегмента

  Наприкінці 2016 року були внесені зміни до Податкового кодексу в частині визначення розміру рентної плати за видобуток нафти, які встановлюють розмір ставки рентної плати за видобуток нафти з 1 січня 2017 року для видобутку нафти з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5 000 м на рівні 29% та для обсягів, видобутих на глибині понад 5 000 м, — 14%. Разом з тим ставку рентної плати для видобутку газового конденсату не змінено і залишено на рівні 45% для обсягів, видобутих з покладів до 5000 м, 21% — з покладів на глибині залягання понад 5000 м.

  Активи
  Активи

  Активи групи в сегменті виробництва сирої нафти та газового конденсату в 2016 році зменшилися порівняно з 2015 роком на 10%. На загальне зниження в основному вплинуло зменшення суми торгової дебіторської заборгованості порівняно з 2015 роком на 41%, що пов'язано з нарахуванням резерву сумнівних боргів.

  Показник рентабельності активів сегментa зменшився в 2016 році порівняно з 2015 роком на 36%. Це зменшення пов'язано, з погіршенням результатів сегмента через зменшення виручки від реалізації нафти, внаслідок падіння світових цін. В той же час зменшення суми дебіторської заборгованості завдяки нарахуванню резерву на знецінення (див. вище) мало позитивний вплив на показник рентабельності активів.

   

   
  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>