• Транспортування і розподіл природного газу

  Обсяги транспортування природного газу

  Основною складовою газотранспортної системи України є мережа магістральних газопроводів та газопроводів-відгалужень Укртрансгазу, що є єдиним технологічним комплексом, який працює в безперервному робочому режимі. Загальна довжина газопроводів, які експлуатує Укртрансгаз, становить 38,55 тис. км, у тому числі магістральних газопроводів — 22,16 тис. км і газопроводів-відгалужень — 16,39 тис. км. Кількість газорозподільчих станцій (ГРС) станом на 31.12.2016 складає 1 455. Парк газоперекачувальних агрегатів підприємства налічує 702 одиниці, що розміщені на 72 компресорних станціях.

  Вимірювання обсягів газу, який поступає в газотранспортну систему України і передається споживачам у Європі, здійснюється газовимірювальними станціями (ГВС). На компресорних станціях, які здійснюють перекачування газу, відбувається визначення загального обсягу технологічних витрат, витрат паливного газу по кожному газоперекачувальному агрегату та витрат газу на власні потреби компресорної станції. Об'єкти інфраструктури оснащені сучасними високоточними автоматичними приладами вимірювання та автоматичними приладами для визначення фізико-хімічних властивостей природного газу.

  Загальний обсяг транспортування природного газу в 2016 році склав 111 791 млн куб. м, що більше фактичного показника за 2015 рік на 14,7% та є результатом збільшення обсягів транзиту природного газу територією України за контрактом з Газпромом.

  Основні результати

  У 2016 році обсяги транзиту природного газу збільшилися на 22,5% порівняно з 2015 роком та склали 82 200 млн куб. м. Основним фактором, що вплинув на збільшення обсягів транзиту природного газу територією України, є планова зупинка на технічний ремонт газопроводу Північний потік у серпні 2016 року.

  Обсяг транспортування природного газу для споживачів України у 2016 році зменшився на 2,7% порівняно з минулим роком в результаті зменшення використання природного газу промисловими споживачами через спад виробництва. 

  З початку 2016 року Укртрансгаз надає два нових види послуг: послуга з балансування (фізичне балансування та комерційне балансування) та послуга з транспортування природного газу транскордонними точками (потужність в точках входу).

  Відповідно до Кодексу газотранспортної системи, Укртрансгаз надає замовнику одну чи декілька складових послуг транспортування природного газу (замовлення розподілу потужності, замовлення транспортування природного газу, послуга балансування), а замовник послуг транспортування оплачує оператору газотранспортної системи вартість отриманих послуг.

  Транспортування газу українським споживачамТранспортування газу територією України

  Послуга балансування системи включає в себе:

  • комерційне балансування — діяльність оператора газотранспортної системи, що полягає у визначенні та врегулюванні небалансу, який виникає з різниці між обсягами природного газу, що надійшли через точки входу, і обсягами природного газу, відібраного через точку виходу, у розрізі замовників послуг транспортування, що здійснюється на основі даних, отриманих у процедурі алокації;

  Доход сегмента транспортування

  • фізичне балансування — заходи, яких вживає оператор газотранспортної системи для забезпечення цілісності газотранспортної системи, а саме, необхідного співвідношення обсягів природного газу, що фізично надійшли через точки входу, і обсягів природного газу, фізично відібраного з точок виходу.

  Незважаючи на зменшення обсягу транспортування природного газу для споживачів України, в цілому дохід сегмента транспортування та розподілу природного газу в 2016 році виріс на 55,5% порівняно з 2015 роком за рахунок як нових видів послуг та обсягів транзиту природного газу, так і девальвації гривні відносно долара США, адже тариф на транзит газу формується у доларах США.

  Дохід від надання послуг з транзиту природного газу збільшився на 48,7% порівняно з 2015 роком, в основному за рахунок збільшення обсягів транзиту природного газу (+9 093 млн грн), девальвації гривні відносно долара (+10 552 млн грн).

  Дохід від послуг транспортування газу для споживачів України в 2016 році зменшився на 15,5%, що стало результатом зменшення обсягів транспортування газу для споживачів України (-250 млн грн) та змін умов постачання природного газу споживачам України (-1 209 млн грн)16.

  Результат сегмента транспортування і розподілу природного газу в 2016 році збільшився на 23,6% порівняно з 2015 роком.

  Фінансовий результат сегмента

  Завдяки збільшенню обсягів транзиту та девальвації гривні відносно долара у 2016 році, результати сегмента транспортування та розподілу природного газу зросли на 13 704 млн грн. Водночас збільшення обсягу використання природного газу для виробничо-технологічних потреб негативно вплинуло на результати сегмента у 2016 році, знизивши його на 8 193 млн грн. Крім того, з 1 січня 2016 року послуги транспортування природного газу транскордонними газопроводами оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%, але при цьому скасовано рентну плату за транзит газу територією України, що загалом призвело до збільшення витрат сегмента в 2016 році, знизивши результат сегмента на 8 289 млн грн.

  Починаючи з 1 жовтня 2015 року на Укртрансгаз як оператора газотранспортної системи покладено обов'язки з врегулювання небалансу системи з різниці між обсягами природного газу, що надійшли через точки входу, і обсягів природного газу, відібраного через точку виходу, у розрізі замовників послуг транспортування, що здійснюється на основі даних, отриманих у процедурі алокації. Упродовж 2016 року доходи від послуг комерційного балансування склали 6 242 млн грн, в той самий час станом на 31 грудня 2016 року дебіторська заборгованість за наданні послуги балансування обсягів природного газу складала 6 653 млн грн, з яких за період січень — березень 2017 року було погашено 1 914 млн грн. Погашення заборгованості проводилося в тому числі за рахунок оформлення та проведення протокольних рішень, згідно постанови КМУ19. На даний час фахівці групи Нафтогаз ведуть претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості за послуги балансування, яка утворилася протягом 2016 року.

  На балансування системи Укртрансгаз витратив 936 млн куб. м, що більш ніж утричі перевищило запланований обсяг.

  16До початку 2016 року Нафтогаз реалізовував/постачав природний газ за кінцевими цінами (з урахуванням послуги транспортування та розподілу природного газу для окремих споживачів). В 2016 році лише у І кварталі для окремих категорій споживачів до ціни газу як товару додавався тариф на транспортування та розподіл природного газу. Зміни умов постачання та реалізації природного газу відбулися у зв'язку з введенням в дію Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем, які затверджені НКРЕКП на виконання закону України "Про ринок природного газу"

  17 Дохід від послуги балансування та послуги з транспортування природного газу транскордонними точками (потужність в точках входу)

  18 Зміна оподаткування послуг з транзиту (оподаткування ПДВ та скасування рентної плати)

  19Постанов КМУ від 11.01.2005 №20 "Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій"

  Вплив на дохід сегмента транспортування

  Вплив на рез сегмента

  Активи

  Вартість активів сегмента транспортування і розподілу природного газу зменшилась у 2016 році порівняно з 2015 роком на 2%. Найбільший вплив на зміну мало зменшення вартості основних засобів у 2016 році порівняно з 2015 роком, що відбулось за рахунок збільшення амортизаційних відрахувань. Це було частково нівельовано збільшенням торгової дебіторської заборгованості у 2016 році, що пов'язано з появою в 2016 році дебіторської заборгованості за послуги з балансування до сегмента транспортування та розподілу природного газу.

  Показник рентабельності активів сегмента покращився в 2016 році порівняно з 2015 роком на 2%. В однаковій мірі, на рентабельность активів вплинуло, зростання прибутку сегмента, завдяки збільшенню обсягів транзиту, та зменшення вартості активів за рахунок амортизаційних відрахувань.

  Активи

  Зберігання природного газу

  Укртрансгаз має одну з найпотужніших у Європі мереж газосховищ. Вони є важливою невід'ємною технологічною складовою газотранспортної системи України (далі — ПСГ). Вони є важливою невід'ємною технологічною складовою газотранспортної системи України. На сьогодні експлуатується 12 газосховищ, два з яких створені на базі водоносних структур, а решта — на базі виснажених газових родовищ. Загальна активна місткість газосховищ становить близько 31 млрд куб. м.

  Підземні газосховища компанії мають багатоцільове призначення. Основними, завданнями є надійне безперебійне і раціональне забезпечення споживачів природним газом, забезпечення надійного транзиту газу територією України до країн Європи, створення довгострокових резервів газу на випадок виникнення екстремальних ситуацій.

  Група Нафтогаз надає послуги зі зберігання газу в газосховищах як постачальникам, так і споживачам газу.

  Рух газу в газосховищах 2016

   
   
  Основні результати
  Дохід сегмента зберігання природного газу
   

  Обсяг закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ) у 2016 році порівняно з 2015 роком зменшився на 32,8%, що пов'язано з достатнім обсягом запасів природного газу в газосховищах для проходження опалювального сезону 2016-2017 років (на початок опалювального сезону запаси становили 14 718 млн куб. м).

  Обсяг відбору природного газу з ПСГ за 2016 рік більше показника за 2015 рік на 20,4%, що є результатом раннього початку опалювального сезону 2016-2017 років: активний відбір газу з ПСГ почався 12 жовтня 2016 року, порівняно з 30 жовтня 2015 року під час опалювального сезону 2015-2016 років.

  Загальна сума доходу від реалізації послуг зі зберігання природного газу в газосховищах знизилась у 2016 році порівняно з 2015 роком на 36,4%, що стало наслідком зменшення обсягів закачування природного газу до ПСГ та знизило дохід сегмента на 566 млн грн.

  Збиток даного сегмента зменшився у 2016 році порівняно з 2015 роком на 598 млн грн, в основному за рахунок зміни забезпечень під можливі зобов'язання зберігачам газу.

  Негативний результат діяльності сегмента свідчить про економічно необґрунтований рівень тарифів на зберігання природного газу. В подальшому група очікує на перехід на RAB-методологію для розрахунку тарифу на зберігання газу, що дозволить забезпечити нарахування справедливого доходу на регуляторну базу активів та призведе до покращення результату сегмента.

  Звітовий результат сегмента

  Обсяги закачування та відбору природного газу до ПСГ

   
   
   
  Активи

  Загальна вартість активів сегмента зберігання природного газу збільшилась у 2016 році порівняно з 2015 роком на 2,9%. Основний вплив на зміну мало збільшення в 2016 році вартості буферного газу внаслідок переоцінки станом на 31.12.2016.

  Показник рентабельності активів сегмента залишився в 2016 році майже на рівні 2015 року (+ 0,4%). Від'ємне значення рентабельності активів (ROA) здебільшого пояснюється низькими тарифами на зберігання.

  Активи
   
  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>