• Продаж та постачання природного газу

  Розподіл за споживачами

  На Нафтогаз Положенням Кабінету Міністрів України21 покладено спеціальні обов'язки (далі — ПСО) щодо закупівлі природного газу власного видобутку у Укргазвидобування та реалізації природного газу постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів, релігійних організацій, виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для населення, релігійних організацій та з 23 грудня 2016 року — для установ, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також постачання природного газу для ПАТ "Одеський припортовий завод" з 11 жовтня 2016 до 31 грудня 2016 року (включно).

  21Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.15 №758 "Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)" (зі змінами) на період з 1 жовтня 2015 року до 31 березня 2017 року (включно)


  Для споживачів, що не підпадають під дію зазначеного Положення, реалізується імпортований природний газ за цінами, які визначаються учасниками ринку природного газу, що здійснюють реалізацію газу таким споживачам, в тому числі і Нафтогазом, самостійно.

  Реалізація природного газу

   

  Обсяги реалізації природного газу, млн куб. м

  Основні результати

  Загальні обсяги продажу природного газу споживачам України зменшились у 2016 році порівняно з 2015 роком на 3,1% в основному за рахунок зменшення обсягів реалізації промисловим підприємствам. Обсяги реалізації природного газу споживачам (ПСО) у 2016 році збільшились на 5,8% порівняно з 2015 роком. Основний приріст відбувся по газорозподільчим підприємствам для перепродажу населенню — збільшення обсягу в цій категорії складає 3,4% сумарного росту за обсягом реалізації ПСО. Використання газу населенням зросло внаслідок більш холодної зими сезону 2015-2016 років порівняно з попереднім сезоном. Окрім того, з IV кварталу 2016 року в категорію було включено підприємства, що виробляють тепло для бюджетних організацій, що збільшило приріст загальних обсягів реалізації в межах виконання спеціальних обов'язків на 2%, і Одеський припортовий завод, що додав 1% до загального приросту.

  Частка Нафтогазу на ринку природного газу України

  Обсяги реалізації споживачам, які не підпадають під дію ПСО, в 2016 році зменшились на 27,7% порівняно з 2015 роком. Основне зменшення відбулося в категорії промислових та інших споживачів на 17,4% від сумарної зміни. Частково зменшення обсягів реалізації газу для промислових споживачів та для виробничо-технологічних витрат газорозподільних підприємств відбулося за рахунок загального скорочення використання природного газу в Україні та частково за рахунок зменшення частки ринку Нафтогазу.

  Таким чином, частка групи в загальному обсязі реалізації газу в Україні у 2016 році становила близько 70%. В нерегульованому сегменті промислових споживачів (за винятком компаній групи) частка Нафтогазу у загальному обсязі продажів становила близько 10%.

   

  Обсяги реалізації природного газу

  Дохід сегмента, млн грн

  Дохід від реалізації споживачам ПСО у 2016 році збільшився майже в 2,6 раза і склав 72 412 млн грн Така зміна відбулася за рахунок зростання ціни реалізації. В продовження реформи ринку природного газу та приведення цін реалізації природного газу до паритету з імпортом, Постановою Кабінету Міністрів України24 з 1 травня 2016 року було підвищено ціни на природний газ.

  Таким чином, починаючи з 1 травня 2016 року до 31 березня 2017 року Нафтогаз постачав природний газ виробникам теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню за регульованою ціною газу як товару в розмірі 4 942 грн тис. куб. м, виробникам теплової енергії для релігійних організацій — 2 471 грн тис. куб. м, та реалізовував природний газ для подальшого його постачання побутовим споживачам за ціною 6 879 грн/тис. куб. м та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності) — 3 913 грн/тис. куб. м. Відповідно, у 2016 році середньозважена ціна реалізації газу для споживачів ПСО зросла в 2,5 раза.

  Разом з цим, дохід від реалізації споживачам, які не підпадають під ПСО, знизився у 2016 році порівняно з 2015 роком на 30% і склав 27 360 млн грн, в тому числі вартість реалізації газу для виробничо-технологічних витрат оператора з транзиту. Зміна доходів відображає тенденцію зменшення обсягів реалізації, як описано вище. Середня ціна реалізації природного газу для інших споживачів у 2016 році залишалася майже незмінною та показала зменшення на 3% порівняно з 2015 роком.

  24Постанова КМУ від 27.04.2016 №315 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758"

  Середньозважені ціни реалізації газу за категоріями

  Дохід від реалізації природного газу, млн грн

   

  Результат сегмента, млн грн

  Збиток сегмента продажу та постачання природного газу зменшився у 2016 році порівняно з 2015 роком на 93,4%, що є результатом продовження реалізації реформи ринку природного газу та приведенням цін реалізації до рівня імпортного паритету. Водночас зменшення обсягів реалізації природного газу споживачам України та збільшення середньозваженої собівартості природного газу внаслідок девальвації гривні негативно вплинуло на результати сегмента.

  Враховуючи сезонність реалізації природного газу та необхідність його закупівлі у сезон низької реалізації газу, група Нафтогаз фінансує придбання імпортованого природного газу за кредитні кошти, отримані від іноземних фінансових установ. Станом на кінець 2016 року валютна частка кредитного портфеля групи складала 43 529 млн грн (61% від кредитного портфеля групи), відповідно девальвація національної валюти у 2016 році відносно долара США на 8% та євро на 5% негативно вплинула на результат сегмента. Разом з цим, у 2016 році падіння національної валюти та коливання курсу гривні на валютному ринку були менш стрімкими, ніж у 2015 році (коли падіння гривні склало 48% відносно долара США та 37% — відносно євро)25, зменшення втрат від курсових різниць у 2016 році порівняно з 2015 роком позитивно вплинуло на результат сегмента на 14 079 млн грн.

  25Розраховано як відношення курсу гривні згідно з даними НБУ на початок та кінець 2015 року.

  Вплив на результат сегмента, млн грн

  Разом з цим, Нафтогаз продовжує отримувати збитки від реалізації природного газу підприємствам, що виробляють тепло для населення. Збиток до оподаткування за цією категорією в основному був сформований за рахунок неопераційних витрат (фінансових та втрат від курсових різниць).

  Активи

   
  Активи

  Загальна вартість активів сегмента продажу та постачання природного газу збільшилася в 2016 році порівняно з 2015 роком на 97%. Більш ніж половину такого приросту, а саме 20 377 млн грн, складає збільшення торгової дебіторської заборгованості порівняно з 2015 роком. Крім того, близько 30% приросту відбулося за рахунок збільшення вартості газу в 2016 році в порівнянні з 2015 роком, що пов'язано в основному зі зростанням ціни закупівлі газу видобутку Укргазвидобування, а також зміною пропорції у залишках імпортованого газу та газу власного видобутку (див. розділ "Робочий капітал").

  Нафтогаз як суб'єкт ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, має право на отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані в процесі виконання спеціальних обов'язків та з урахуванням допустимого рівня прибутку26. Передбачається, що порядок розрахунку такої компенсації буде затверджено Кабінетом Міністрів України. Наразі ні переліку економічно обґрунтованих витрат, ні визначення допустимого рівня прибутку урядом не затверджено. Жодних коригувань щодо можливої компенсації не включено до фактичних результатів 2016 року.

  У 2016 році рівень розрахунків за реалізований природний газ склав в цілому за всіма категоріями споживачів 76%, що менше за рівень розрахунків у 2015 році на 21% (рівень розрахунків 2015 — 97%, 2014 — 94%). Погіршення платіжної дисципліни разом з ростом цін призвело до приросту дебіторської заборгованості групи за сегментом реалізації природного газу в 1,8 раза.

  26Ч. 7 ст. 11 Закона України "Про ринок газу"

  Доходи і заборгованість від реалізації природного газуРегіональні газорозподільчі підприємства


  Підприємства, що виробляють тепло для населенняРегіональні газорозподільчі підприємства

  Підприємства, що виробляють тепло для бюджетних організацій
   
   

  Промислові та інші споживачі
   

  Одеський припортовий завод
   

  Вся сума заборгованості віднесена до резерву, оскільки група Нафтогаз не має впевненості щодо її погашення.

  У листопаді 2016 року було прийнято Закон27, який визначає порядок врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії28. Серед іншого, Закон передбачає списання зобов'язань підприємств та організацій зі штрафів, пені, неустойок за несвоєчасну сплату боргів за спожитий газ, а також реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ перед Нафтогазом. У 2017 році та в подальших роках група очікує додаткових збитків, пов'язаних з процедурою врегулювання, у вигляді списання певної суми дебіторської заборгованості, а також втрати права на стягнення штрафів, пені, неустойок за несвоєчасну сплату боргів за спожитий газ. Наразі суму додаткових збитків оцінити неможливо.

  Показник рентабельності активів сегмента збільшився в 2016 році порівняно з 2015 роком на 130%. Це збільшення пов'язано зі значним покращенням результату сегменту внаслідок приведення цін реалізації до рівня імпортного паритету. Водночас приріст вартості активів, пов'язаний зі збільшенням розміру торгової дебіторської заборгованості, мав негативний вплив на показник рентабельності активів через зростання цін та погіршення платіжної дисципліни.

  27 Закон України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" №1730 від 03.11.2016

  28Див. розділ "Важливі регуляторні зміни"

  Переробка сирої нафти і газового конденсату та торгівля нафтопродуктами

  Нижче представлений перелік видів переробки в сегменті за підприємствами групи.

  Виробництво нафтопродуктів

  Основні результати

  Фактична зміна обсягів виробництва нафтопродуктів та скрапленого газу в 2016 році порівняно з 2015 року пов'язана з включенням результатів Укрнафти до аналізу. Якщо б показники Укрнафти було включено з 1 січня 2015 року, то зміна обсягів виробництва складала б -1%.

  Виробництво нафтопродуктів

  Загальні обсяги виробництва нафтопродуктів та скрапленого газу збільшились у 2016 році порівняно з 2015 роком на 2,9%. Зростання в 2016 році відбулося за рахунок збільшення порівняно з 2015 роком обсягів виробництва нафтопродуктів та скрапленого газу на 17 тис. т та на 24 тис. т відповідно.

  Укрнафта має у своєму розпорядженні устаткування та засоби для виробництва аміаку. Зміна обсягу виробництва у 2016 році порівняно з 2015 роком становить 15 тис. т.

  Обсяги реалізації нафтопродуктів та скрапленого газу групою Нафтогаз

  Обсяги реалізації нафтопродуктів та скрапленого газу зросли у 2016 році порівняно з 2015 роком на 7,3%. У 2016 році основне зростання відбулося в категорії скрапленого газу — на 22,2% порівняно з 2015 роком.

  Дохід від реалізації нафтопродуктів та скрапленого газу групою збільшився у 2016 році на 138% в основному за рахунок доходу від реалізації нафтопродуктів. Якщо б дані Укрнафти було включено за повний 2015 рік, доходи групи скоротились би на 2%.

  Фінансовий результат сегмента переробки сирої нафти і газового конденсату та торгівлі нафтопродуктами зменшився в 2016 році порівняно з 2015 роком на 17%.

  Збільшення обсягів та ціни реалізації нафтопродуктів позитивно вплинуло на фінансовий результат сегмента у сумі 9 167 млн грн порівняно з 2015 роком (що пов'язано з включенням до звітності показників Укрнафти за 2015 рік з дати відновлення контролю).

  Дохід від реалізації нафтопродуктів

  Водночас на зменшення результату сегмента в розмірі 6 537 млн грн вплинуло зростання матеріальних витрат на виробництво нафтопродуктів та витрат Укрнафти на покупні нафтопродукти для роздрібної торгівлі через мережу власних бензозаправних станцій.

  У 2016 році Укрнафта нарахувала резерв сумнівної дебіторської заборгованості за передплатами, виданими постачальникам, і включила відповідні витрати до складу операційних витрат у сумі більшій на 1 983 млн грн за показник 2015 року. Більшість передплат має договірний термін поставки у 2018 році, але кредитний ризик деяких контрагентів вже сьогодні свідчить про проблемність врегулювання цих сум.

  Вплив на дохід сегмента, млн грн

  Вплив на результат сегмента, млн грн

   
  Активи

  Загальна вартість активів сегмента переробки сирої нафти і газового конденсату та торгівлі нафтопродуктами збільшилася в 2016 році порівняно з 2015 роком на 108,5%. Майже 80% цього приросту припадає на збільшення вартості основних засобів. Крім того, близько 25% зміни припадає на збільшення запасів за рахунок приросту запасів нафтопродуктів (як товару) в 2016 році порівняно з 2015 роком.

  Показник рентабельності активів сегмента зменшився на 15% в 2016 році порівняно з 2015. Вплив на погіршення показника мали збільшення вартості основних засобів у складі активів та погіршення результатів сегмента за рахунок приросту матеріальних витрат на виробництво.

  Активи, млн грн

  Інші види діяльності

  Реалізація проектів у рамках генеральної угоди між Нафтогазом та державним банком розвитку КНР

  25 грудня 2012 року укладено Генеральну кредитну угоду між Нафтогазом і Державним Банком Розвитку Китаю (ДБР КНР) щодо кредитування проектів заміщення природного газу вітчизняним вугіллям на суму 3,65 млрд дол. Кредит виділяється під державні гарантії. Коштів поки не надійшло.

  Спочатку сторони домовилися профінансувати будівництво потужностей з газифікації вугілля та модернізацію електростанцій. У 2015 році за підтримки Міненерговугілля України та Міністерства торгівлі Китаю сторони попередньо погодилися розширити цільове призначення кредитної лінії, додавши поставку бурових установок та проекти енергетичного переоснащення домогосподарств.

  Наприкінці 2015 року Нафтогаз подав на розгляд Мінекономрозвитку чотири проекти для включення їх до державного реєстру інвестиційних пропозицій. Отримання офіційного статусу від Мінекономрозвику та повідомлення про підтримку проектів Міненерговугіллям та Мінфіном було тоді головною умовою для їх подання до ДБР КНР. На дату публікації цього звіту міністерства не висловили офіційної думки щодо запропонованих проектів. У 2016 році сторони продовжили терміни кредитної лінії на один рік. Тепер проекти мають бути направлені для розгляду ДБР КНР до 25 червня 2017 року.

  Перевезення вуглеводневих газів

  Основним видом діяльності Укрспецтрансгазу є надання послуги з перевезення зріджених вуглеводневих газів з використанням власних вагонів-цистерн. Товариство обслуговує газопереробні заводи Укрнафти, Управління з переробки газу та газового конденсату Укргазвидобування, а також низку зовнішніх підприємств (у тому числі АТ "Укртатнафта", АТ "Торговий Дім Укртатнафта", ЗАТ "ЛиНІК", ТОВ "ТНК-ВР-Коммерс", завод "Полеолефін", ТОВ "Карнафтохім").

  За 2016 рік товариство перевезло власними залізничними вагонами-цистернами 146,6 тис. т зріджених вуглеводневих газів, що на 27% менше ніж у 2015 році, у зв'язку зі зменшенням обсягів власного виробництва в Україні і підвищенням залізничних тарифів, що призвело до переорієнтування клієнтів на автомобільний транспорт.

  Наукова діяльність

  Предметом діяльності Науканафтогаз є здійснення для підприємств нафтогазової галузі та інших замовників досліджень і розробок, спрямованих на розширення ресурсно-сировинної бази, проектування та вдосконалення систем розробки родовищ і технологій інтенсифікації видобування вуглеводнів та їх наукового супроводу на виробництві, виконання геологорозвідувальних робіт з вивчення геологічної будови та оцінки перспектив нафтогазоносності, розроблення нормативних документів для забезпечення виробничих процесів у паливно-енергетичному комплексі тощо.

  Протягом 2016 року Науканафтогаз надала послуги з виконання геологорозвідувальних робіт і науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на суму 38 млн грн. У 2016 році Науканафтогаз виконувала роботи як для підприємств групи Нафтогаз, так і зовнішніх контрагентів.

  Капітальні інвестиції

  Загальна вартість капітальних інвестицій групи Нафтогаз збільшилась в 2016 році порівняно з 2015 на 48,6% (за 2014-2016 роки середньорічний ріст склав 62,5%). Якщо б показники Укрнафти було включено до консолідованих даних з 1 січня 2015 року, то збільшення капітальних інвестицій за 2016 рік складало б 36,2%.

  Сума капітальних інвестицій, млн грн

  Пріоритетним напрямком для капітальних інвестицій групи залишається видобуток природного газу. На цей сегмент у 2016 році припадало більше 50% загальної вартості капітальних інвестицій. У 2016 році порівняно з 2015 роком сума капітальних інвестицій у сегмент виробництва природного газу зросла на 34% за рахунок нарощування обсягів розвідувального та експлуатаційного буріння. Протягом 2016 року пробурено 198 тис. м, в тому числі розвідувального буріння — 105 тис. м. Загальна вартість витрат з цього напрямку в 2016 році склала 3 855 млн грн, що перевищує показник 2015 року на 27,3%.

  Другим за об'ємом капітальних інвестицій напрямком є сегмент з транспортування і розподілу природного газу. Сума капітальних інвестицій в даному сегменті зросла у 2016 році порівняно з 2015 роком на 89,8% за рахунок будівництва та ремонту низки важливих об'єктів (ремонту ділянки магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород", реконструкції газопроводу "Шебелинка-Слов"янськ", газопроводу "Мар'ївка-Херсон", систем автоматичного керування деяких компресорних станцій). Значний ріст обсягів капітальних інвестицій у 2016 році став можливим за рахунок збільшення інвестиційної складової у тарифі на транспортування природного газу.

  З відновленням контролю над Укрнафтою вартість капітальних інвестицій у 2016 році в сегмент видобутку нафти та газового конденсату збільшилась і склала понад 700 млн грн. Якщо б Укрнафту було включено до консолідованих результатів з 01.01.2015, то приріст інвестицій у цьому сегменту склав би понад 48%.

  Капітальні інвестиції в інші сегменти за 2016 рік склали понад 1 100 млн грн та є меншими за показник 2015 року майже на 10%.

  Податки

  У 2016 року Нафтогаз з отримувача бюджетної допомоги перетворився на донора державного бюджету.

  Загальна сума податків, сплачених підприємствами групи Нафтогаз зросла в 2016 році порівняно з 2015 майже на 54%.

  У 2016 році найбільше податків з групи Нафтогаз сплатили Укргазвидобування та Нафтогаз, на які припадає 53,3% та 22,1% всіх сплачених групою податків.

  Сума сплачених податків, млн грн

  Найбільшим за обсягом сплати податком є ПДВ, сума сплати за яким зросла в 2016 році на 12 456 млн грн або на 69,3%, у зв'язку з початком оподаткування ПДВ операцій з транзиту природного газу з 1 січня 2016 року та збільшенням ціни реалізації природного газу споживачам України. Крім того, в 2016 році зросли платежі з рентної плати за видобуток газу на 10 012 млн грн або на 75,4%, у зв'язку зі зростанням цін реалізації природного газу для Укргазвидобування, починаючи з 1 травня 2016 Найбільшим за обсягом сплати податком є ПДВ, сума сплати за яким зросла в 2016 році на 12 456 млн грн або на 69,3%, у зв'язку з початком оподаткування ПДВ операцій з транзиту природного газу з 1 січня 2016 року та збільшенням ціни реалізації природного газу споживачам України. Крім того, в 2016 році зросли платежі з рентної плати за видобуток газу на 10 012 млн грн або на 75,4%, у зв'язку зі зростанням цін реалізації природного газу для Укргазвидобування, починаючи з 1 травня 2016 року, що частково компенсувалося зменшенням ставки рентної плати. Зростання платежів із податку на прибуток в 2016 році на 6 662 млн грн або на 775,3% пояснюється збільшенням цін реалізації газу в Укргазвидобуванні та сплатою Укртрансгазом розстроченого податку на прибуток за 2015 рік. Сума сплати за іншими податками зменшилася в основному за рахунок того, що в 2016 році було відмінено рентну плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, що частково компенсувалося зростанням суми рентної плати за видобуток нафти.

  Сплата податків за видом, млн грн

   

  Субсидії

  Загалом державним бюджетом на 2016 рік31 було передбачено обсяг субсидій на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у розмірі 47,08 млрд грн. При цьому фактичне нарахування споживачам пільг та субсидій в 2016 році склало 59,88 млрд грн (з яких 52,55 млрд грн — субсидії, 7,33 млрд грн — пільги). Таким чином, фактичні витрати на субсидії на 27,2% перевищують плановий обсяг видатків, закладених до бюджету на 2016 рік. Загалом за 2016 рік підприємствами групи Нафтогаз було оформлено спільних протокольних рішень за спожитий природний газ в частині пільг та субсидій населенню на 40,1 млрд грн, з яких надійшло в оплату 33,4 млрд грн.

  Таким чином середній відсоток розрахунків за субсидіями у 2016 році склав майже 83,2%. Обсяги субсидій у сумі 6,7 млрд грн, що було недофінансовано у 2016 році, було перенесено та фактично профінансовано в першому кварталі 2017 року. Якщо б субсидії було профінансовано у 2016 році у повному обсязі, відсоток погашення дебіторської заборгованості за газ у категоріях "Регіональні газорозподільні підприємства для перепродажу населенню" та "Підприємства, що виробляють тепло для населення" склав би 77% та 74%, відповідно (див. розділ "Продаж та постачання природного газу").

  31Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (із змінами)

  Регіональна статистика щодо пільг та субсидій

  Позики

  Загальна сума позик групи за період 2015-2016 років зменшилася на 0,9 млрд грн або на 1,3% і склала 70,8 млрд грн.

  У розрізі термінів погашення у 2016 році відбулося загальне скорочення залишкового терміну до погашення: частина довгострокових позик зменшилася на 11 725 млн грн або на 33,7%, а частина короткострокових зросла на 10 805 млн грн або на 29,2%. Середній термін до погашення в 2016 році склав для короткострокових позик 172 днів (185 в 2015), для довгострокових 3,4 роки (3,9 в 2015).

  Загальна зміна позик у 2016 році виглядала наступним чином:

  Зміна позик, млн грн

  У розрізі валют у 2016 році порівняно з 2015 роком гривнева частина позик збільшилася на 2 908 млн грн або на 11,9%, частина в доларах США зменшилась на 4 036 млн грн або на 8,5%. У грудні 2016 року між Нафтогазом та Міністерством фінансів України, з одного боку, та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та двома комерційними банками-нерезидентами, з іншого боку, укладено пакет кредитної документації щодо залучення фінансування у сумі 478 млн євро (еквівалент 500 млн дол.) під гарантію МБРР.

   

  Середні відсоткові ставки, %

  Загальна сума позик, млн грн

  Повне завантаження цієї кредитної лінії починаючи з першого кварталу 2017 року збільшить частку позик, деномінованих у іноземній валюті більш ніж на 5% (без урахування інших змін).

  Середні відсоткові ставки у 2016 році порівняно з 2015 роком зменшилися для всіх валют. Середня ставка за позиками в гривні зменшилася на 1,3%, у зв'язку зі зниженням облікової ставки НБУ в 2016 році. Відсоткові ставки за позиками в доларах США зменшилися на 1,4% у зв'язку зі збільшенням частки більш дешевого міжнародного фінансування в портфелі групи.

  Структура позик за джерелом ділиться між приватними та державними банками приблизно порівну. В 2016 році сума позик, отриманих від державних банків, зросла на 6,6%. Частка позик, отриманих від приватних банків, знизилася на 9,2%, здебільшого за рахунок погашення кредиту в Газпромбанку, що частково було компенсовано збільшенням суми позики ЄБРР.

   Зміна позик за валютою, млн. грн

  Зміна структури позик за типом банку, %

  Робочий капітал

  Забезпечення достатності робочого капіталу є одним з найважливіших завдань керівництва групи.

  Розмір робочого капіталу в 2016 році збільшився на 88,9% порівняно з 2015 роком і склав 63 677 млн грн, що стало можливим завдяки покращенню планування потреби у робочому капіталі.

  Суттєвий приріст вартості запасів у 2016 році порівняно з 2015 роком відбувся в основному за рахунок збільшення вартості природного газу. Таке збільшення відбулося за рахунок збільшення частки залишку імпортованого газу (в абсолютному значенні залишки імпортованого природного газу зросли у 2016 році на більш ніж 2 млрд куб. м порівняно з 2015 роком). Водночас загальні залишки активного газу в ПСГ зменшилися майже на 1,4 млрд куб. м. Оборотність запасів суттєво покращилась у 2016 році порівняно з 2015 роком в основному за рахунок оптимізації кількості запасів природного газу у ПСГ.

  Зростання дебіторської заборгованості відбулося за рахунок збільшення поточної дебіторської заборгованості за природний газ внаслідок зростання цін реалізації, а також погіршення платіжної дисципліни та недостатнього рівня субсидій (див. розділ "Продаж та постачання природного газу"). Збільшення оборотності дебіторської заборгованості у 2016 році порівняно з 2015 роком також є відображенням тенденції зростання цін реалізації.

  Оборотність за викидами робочого капіталу у днях

  Передплати та інші оборотні активи зросли в основному за рахунок збільшення передплат за імпорт природного газу, який було поставлено у першому кварталі 2017 року.

  Кредиторська заборгованість зменшилась у 2016 році на 15% та склала на 31.12.2016 16 234 млн грн. Зменшення відбулося в першу чергу за рахунок зменшення зобов'язань за договорами спільної діяльності Укрнафти внаслідок скорочення обсягів діяльності порівняно з 2015 роком. Оборотність кредиторської заборгованості суттєво не змінилась у 2016 році порівняно з 2015 роком.

  Аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання збільшилися на 30% та склали на 31.12.2016 31 615 млн грн. Левова частка такого росту належить до накопичення зобов'язань за рентною платою, збільшення яких у 2016 році склало 5 215 млн грн і майже порівну розділилося між Укргазвидобуванням та Укрнафтою. Укргазвидобування не має простроченої заборгованості за рентною платою, і вся сума зобов'язань на кінець 2016 року є поточною заборгованістю, повністю погашеною у першому кварталі 2017 року. Водночас Укрнафта продовжувала накопичувати борг з рентної плати, який належить як до 2016 року, так і до попередніх років. Крім того, збільшилися зобов'язання підприємств групи за ПДВ, які є поточними і вчасно погашеними у січні 2017 року.

  33Розраховано як середні запаси, поділені на загальну собівартість реалізації

  34Розраховано як середня дебіторська заборгованість до вирахування резерву сумнівних боргів, поділена на дохід від реалізації

  35Розраховано як середня кредиторська заборгованість, поділена на вартість закупівель

   

  Структура робочого капіталу, млн грн

   
  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>